Thể lệ


So tài cùng MobiFone là chương trình để khách hàng tìm hiểu về dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng qua việc tham gia trả lời câu hỏi qua SMS hoặc Wapsite của Trò chơi, tích lũy điểm và có cơ hội nhận các giải thưởng có giá trị.

Đối tượng và điều kiện tham gia:
-

Thuê bao di động MobiFone đang hoạt động 02 chiều.

-

Thuê bao Fast Connect được phép tham gia chương trình.

-

Nhân viên công ty MobiFone (bao gồm tất cả nhân viên, người thân trực tiếp: bố, mẹ, vợ, chồng, con), các đơn vị tham gia triển khai chương trình không được phép tham gia.

Thời gian cung cấp: Từ ngày 19/10/2016 đến ngày 13/12/2016 và được chia làm 02 đợt chơi (mỗi đợt 4 tuần):

Đợt 1: Từ 0h:00:00 ngày 19/10/2016 đến 23h:59:59 ngày 15/11/2016

Đợt 2: Từ 0h:00:00 ngày 16/11/2016 đến 23h:59:59 ngày 13/12/2016

Hình thức tham gia: có 2 hình thức
-

Qua SMS: soạn DK gửi 9277

-

Qua Wapsite: không cần đăng ký

Từ điện thoại di động, truy cập Wapsite của chương trình So tài cùng MobiFone http://sotai.mobifone.com.vn để tham gia.

Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức để tham gia hoặc cả 2 hình thức, điểm số qua 2 hình thức chơi sẽ được tích lũy cho số thuê bao tham gia chơi.

-

Số câu hỏi được trả lời trong ngày qua SMS và qua Wapsite: tối đa 10 câu hỏi/ngày.

-

Thời gian khách hàng đăng ký: theo ghi nhận trên hệ thống So tài cùng MobiFone.

Phương thức tính điểm:
-

Khách hàng tham gia chương trình được cộng: 100 điểm/ngày.

-

Trả lời đúng khách hàng giữ nguyên được số điểm đã có.

-

Trả lời sai/Không trả lời/hoặc trả lời sau 10 phút khách hàng bị trừ 10 điểm/ câu hỏi.

-

Quá 10 phút không trả lời câu hỏi và số câu hỏi tham gia chơi trong ngày của khách hàng < 10 câu, khách hàng vẫn được tiếp tục tham gia trả lời các câu hỏi khác bằng cách soạn TIEP gửi 9277.

-

Khách hàng không tham gia trả lời n câu hỏi trong ngày (n ≤ 10) bị trừ: n x 10 điểm.

-

Điểm số được tích lũy theo từng Tuần/ Đợt chơi và chỉ có giá trị xét thưởng trong Tuần/ Đợt tương ứng.

Nguyên tắc chọn thuê bao đạt giải:

Đối với giải Nhất tuần: Các thuê bao được xét nhận giải theo thứ tự ưu tiên như sau:

-

Thuê bao có điểm tích lũy trong tuần cao nhất.

-

Thuê bao có tỷ lệ phần trăm trả lời đúng/ tổng số câu trả lời trong Tuần cao nhất.

-

Nếu các thuê bao cùng đạt 2 tiêu chuẩn trên thì ưu tiên thuê bao tham gia chương trình ở thời điểm sớm hơn trong Tuần chơi xét thưởng.

-

Mỗi người chơi chỉ có thể được nhận 01 giải Nhất Tuần.

Đối với giải thưởng Đợt - Giải đặc biệt: Các thuê bao được xét nhận giải theo thứ tự ưu tiên như sau:

-

Thuê bao có điểm tích lũy trong Đợt cao nhất.

-

Thuê bao có tỷ lệ phần trăm trả lời đúng/ tổng số câu trả lời trong Đợt cao nhất.

-

Nếu các thuê bao cùng đạt 2 tiêu chuẩn trên thì ưu tiên thuê bao nào đăng ký tham gia chương trình ở thời điểm sớm hơn trong đợt chơi xét thưởng.

-

Mỗi người chơi chỉ có thể được nhận 01 giải đặc biệt.

Đối với giải thưởng Thi đấu đối kháng: 02 thuê bao được chọn tham gia Thi đấu đối kháng tuần cần thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

-

Có số lượng thuê bao mời tham gia chương trình thành công nhiều nhất trong tuần xét.

-

Thuộc danh sách 250 thuê bao đạt giải Nhất tuần.

-

Nếu các thuê bao cùng đạt 02 tiêu chuẩn trên thì ưu tiên thuê bao có thứ tự xếp hạng cao hơn trong danh sách 250 thuê bao đạt giải thưởng tuần đó.

Một thuê bao có thể trúng đồng thời nhiều loại giải thưởng. VD: Thuê bao 0901234567 vừa có thể trúng đồng thời các Giải Nhất tuần, Giải Thắng cuộc đối kháng tuần, Giải Đặc biệt của các Đợt 1 và 2.

Nguyên tắc trả thưởng:

Vào thời điểm nhận thưởng, số thuê bao trúng thưởng phải đang ở trạng thái hoạt động 2 chiều.

-

Đối với giải Đặc biệt, giải Nhất tuần, giải Thắng cuộc đối kháng tuần: MobiFone sẽ cộng tiền trực tiếp vào tài khoản KM1 của khách hàng.

-

Giải thưởng không có giá trị quy đổi ra tiền mặt hay chuyển nhượng.

Chi tiết truy cập http://www.mobifone.com.vn hoặc gọi 9090